20/10/2014

Grensoverschrijdende samenwerking rondom autorecycling

Grensoverschrijdende samenwerking rondom autorecycling

Hergebruik van grondstoffen neemt een centrale plaats in bij de transitie naar een circulaire economie, zowel in Nederland als Europa-breed. ARN loopt voorop met het bewerken van restmaterialen van afgedankte auto’s.


Met het Europese project S(ustainable)_LIFE, waarin ARN een voortrekkersrol vervult, is het de bedoeling om te komen tot meer Europese samenwerking op het gebied van recycling. Volgens Gert-Jan van der Have, projectleider van ARN Advisory, valt er als het gaat om het vergroten van de recyclingprestatie en de toepassingsmogelijkheden voor hergebruik, op Europese schaal nog werelden te winnen. Om te komen tot een efficiëntere cyclus van grondstoffen en onderdelen tijdens de levenscyclus van auto’s, waarvan recycling een substantieel onderdeel vormt, werkt ARN samen met zes Europese clusterorganisaties in het S-LIFE project om kennis te delen en gezamenlijk onderzoeken op te zetten.

“Aangezien bij de participanten aan dit door de Europese Commissie gesubsidieerde project, waarin autofabrikanten (OEM’s) en onderdelenleveranciers een adviserende functie hebben, geen recyclingexpertise aanwezig was, heeft ARN die rol op zich genomen.” “Eén doelstelling”, vertelt hij in het magazine GO!Mobility, “was om één gezamenlijk actieplan te ontwikkelen. Onder onze leiding is dat in 2013 opgesteld en vervolgens vertaald in concrete actiepunten, die ARN voor haar rekening neemt.”

Bewustwordingscampagne

Kort samengevat komt het erop neer dat ARN onderzoekt in hoeverre het op Europees niveau haalbaar is om producten te ontwikkelen van materialen die zijn teruggewonnen uit automotive shredderafval. Van der Have: “Uiteraard bekijken we dan tegelijkertijd of Europese samenwerking tussen de verschillende PST-fabrieken mogelijk is, inclusief het uitwisselen van de expertise die bij de afzonderlijke lidstaten op recyclinggebied beschikbaar is.” Verder houdt ARN zich bezig met het ontwikkelen en doorvoeren van een Europees lesprogramma voor demontage van huidige en toekomstige auto’s, gericht op zowel de demontagesector als bestaande automotive opleidingen.

Het laatste actiepunt waarvoor ARN verantwoordelijk is betreft de opzet van een bewustwordingscampagne over ‘resource efficiency’ en recycling, specifiek gericht op de gebruiksfase van auto’s. Daarmee zegt Van der Have spelers als onderhoud- en detailhandelbedrijven te bedoelen. “Die hebben weliswaar een grote impact op materiaal- en energieconsumptie, maar zijn zich daarvan vaak weinig bewust.”

Concreet recyclingproject

Het S_LIFE project heeft inmiddels heeft geleid tot concrete samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van zowel recyclingtechnologie als ketenbeheer. Als concreet voorbeeld noemt Van der Have het in samenwerking met een grote Franse Shredder en een aantal vooraanstaande Europese betonproducenten ontwikkelde projectvoorstel om de directe toepassing van Automotive Shredder Residue (ASR) in lichtgewicht beton nader te onderzoeken. “Als het project doorgaat, betekent dit opnieuw een flinke stap vooruit in de realisatie van een duurzamere grondstofcyclus in de automotive branche.”

Bron: GO Mobility, RAI Vereniging


 Gerelateerde artikelen

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl