04/11/2010

Beheerbijdrage per op de markt gebrachte auto-accu en/of High Voltage accu voor hybride auto’s in 2011 verder verlaagd

Beheerbijdrage per op de markt gebrachte auto-accu en/of High Voltage accu voor hybride auto’s in 2011 verder verlaagd

In het kader van het ARN Beheerplan voor auto-accu’s en High Voltage accu’s voor hybride voertuigen, is de beheerbijdrage per op de Nederlandse markt gebrachte auto-accu en/of High Voltage accu voor hybride auto’s voor het jaar 2011 verder verlaagd en vastgesteld op € 0,07 per accu.


Bij het vaststellen van de hoogte van de beheerbijdrage heeft ARN rekening gehouden met de volgende factoren:

  • Het aantal over 2009 door deelnemende producenten op de markt gebrachte auto-accu’s en HV accu’s bedroeg ca. 1 miljoen en was daarmee aanzienlijk lager dan het aantal van 1,7 miljoen dat gebudgetteerd is op basis van de inventarisatie die ARN in juni 2008 heeft verricht. ARN verwacht voor 2010 een aantal van ca. 1,15 miljoen.
  • Gedurende de eerste drie kwartalen van 2010 is de restwaarde van afgedankte auto-accu’s doorlopend positief geweest.
  • Per 31/12/2009 bedroeg de Voorziening Auto-accu’s €68.257. ARN verwacht dat dit saldo per 31/12/2010 licht gestegen zal zijn.

De financiële verantwoording van het ARN Beheerplan over 2010 wordt gepubliceerd in het ARN duurzaamheidsverslag over het jaar 2010. Het verslag wordt de eerste helft van 2011 gepubliceerd.


 Gerelateerde artikelen

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl