09/06/2009

Autodemontagebranche moet professionaliseren

Autodemontagebranche moet professionaliseren

Om hun bedrijven ook in de nabije toekomst op een gezonde manier te kunnen voortzetten, is het voor ondernemers in de autodemontagebranche noodzakelijk om te professionaliseren en duidelijke strategische keuzes te maken. Dat stelt ARN Auto Recycling in het rapport ‘Opstijgen met tegenwind’ dat zij vorige week heeft gepresenteerd aan haar contractpartners en belanghebbende organisaties en bedrijven uit de automotive branche. ARN Auto Recycling zorgt in Nederland voor de milieuverantwoorde recycling van afgedankte voertuigen.


De inhoud van het rapport is gebaseerd op twee onderzoeken die tussen april 2007 en oktober 2008 zijn uitgevoerd door ARN Auto Recycling, met ondersteuning van Casimir Bedrijfsadvisering en PA Consulting Group. Het rapport benoemt kansen en bedreigingen voor ondernemers in de autodemontagebranche. Daarnaast heeft het tips en adviezen verzameld die hen kunnen helpen om op een gezonde manier te blijven ondernemen.

Betere kansen bij schaalvergroting 

Uit het rapport blijkt dat autodemontagebedrijven sterk afhankelijk zijn van externe invloeden. Strengere milieueisen, strengere wetshandhaving en een toenemende complexiteit van auto’s zorgen ervoor dat de branche minder aantrekkelijk wordt voor niet-gespecialiseerde bedrijven. ARN Auto Recycling adviseert bedrijven dan ook om een duidelijke specialisatie te kiezen, bijvoorbeeld door zich te richten op één hoofdactiviteit en daarnaast enkele nevenactiviteiten te ontplooien. Kansen liggen duidelijk in samenwerking; onder andere in het gezamenlijk voeren van een in- en verkoopbeleid en het gebruik maken van elkaars specialisatie. Met een toenemend aanbod van autowrakken de komende jaren, liggen er voor autodemontagebedrijven ook kansen in schaalvergroting.

Sterke rol van ARN 

ARN Auto Recycling biedt de aangesloten autodemontagebedrijven ondersteuning bij het kiezen voor een gezonde toekomst. ARN Auto Recycling doet dit onder meer door het aanbieden van een bedrijfsscan en het creëren van commerciële kansen voor autodemontagebedrijven. Daarnaast blijft ARN Auto Recycling zich sterk maken voor het bestrijden van oneerlijke concurrentie binnen de autodemontagebranche.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl