23/09/2011

ARN vraagt aandacht voor verdwijnen autowrakken uit recyclingketen

ARN vraagt aandacht voor verdwijnen autowrakken uit recyclingketen

Jaarlijks verdwijnen duizenden autowrakken uit de keten van milieuverantwoorde verwerking. Dit zorgt voor milieuschade en concurrentievervalsing in de verwerkingbranche. Het Nederlandse expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche ARN vraagt aandacht voor deze misstanden en zet de problematiek zorgvuldig uiteen in de uitgave van het magazine ‘95’ dat vandaag verschijnt.


Auto’s kunnen op meerdere manieren aan de keten van milieuverantwoorde recycling worden onttrokken. De meest voorkomende manier is dat een auto voor export wordt aangemeld terwijl het voertuig in werkelijkheid in Nederland blijft en op een niet-toegestane manier wordt verwerkt. Een andere zogenaamde lekstroom ontstaat door oneigenlijk gebruik van sloop in eigen beheer. ARN is met diverse partijen in overleg om dit – eenvoudiger op te lossen – probleem aan te pakken. Bij verantwoorde verwerking worden autowrakken geshredderd, waarbij al het materiaal dat niet van metaal is, wordt gescheiden. Een in Nederland niet-toegestane manier van verwerken, is het ‘knippen’ van autowrakken. Bij die methode wordt de gehele auto in stukken geknipt en verbrand in een ijzersmelter. Deze methode is voor de ontdoener en verwerker goedkoper, maar zadelt tegelijkertijd de samenleving op met ernstige extra milieuverontreiniging.

Gezamenlijke aanpak

Het ‘weglekken’ van autowrakken uit de recyclingketen is ARN een doorn in het oog vanwege de milieugevolgen en de concurrentievervalsing, die bonafide autodemontage- en shredderbedrijven schade berokkent. Om deze reden vraagt ARN extra aandacht voor de problematiek, onder meer door alle relevante aspecten ervan te belichten in een themanummer van het magazine ‘95’. In de uitgave wordt de omvang van de problematiek geduid, komen experts aan het woord en worden oplossingen besproken. ARN pleit onder meer voor een aanpassing van het slopen in eigen beheer en heeft daarvoor al suggesties gedaan, onder andere in overleg met RDW. De overheid zal scherpere controle en naleving moeten afdwingen, benadrukt ARN, maar dat ontslaat de branche niet van de gezamenlijke opdracht de misstanden actief tegen te gaan. Uiteindelijk is dat ook in het belang van de branche, omdat hiermee oneerlijke concurrentie wordt tegengegaan.


 Gerelateerde artikelen

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl