02/04/2015

ARN verheugd met vervallen van regeling ‘Sloop In Eigen Beheer’

ARN verheugd met vervallen van regeling ‘Sloop In Eigen Beheer’

Vanaf 1 april is de regeling ‘Sloop In Eigen Beheer’ (SIEB) vervallen. Hierdoor mogen auto’s alleen nog door erkende autodemontagebedrijven worden gedemonteerd. ARN, die een grote drijvende kracht is achter dit besluit, is hier zeer verheugd mee. Directeur Arie de Jong van ARN: “Dit is een zeer belangrijke stap richting een eerlijkere verwerking van afgedankte auto’s. Hiermee zijn we er echter nog niet; het onterecht melden van autowrakken voor export blijft een belangrijk punt van aandacht in het voorkomen van lekstromen in de recyclingketen.”


Fake export auto’s zorgwekkend

Jaarlijks verdwijnen duizenden autowrakken uit de keten van milieuverantwoorde verwerking, zogenaamde lekstromen. Door de regeling SIEB waren er bedrijven die hier gebruik van maakten door zonder milieuvergunning en zonder controle vanuit de handhaving gemakkelijk auto’s te slopen. De meest voorkomende manier, naast het slopen in eigen beheer, is dat een auto voor export wordt afgemeld terwijl het voertuig in werkelijkheid in Nederland blijft en op een niet-toegestane manier wordt verwerkt. ARN schat dat er nu jaarlijks al 40.000 voertuigen in ‘fake export’ belanden. Mogelijk zal er nu ook nog een verschuiving van SIEB optreden naar export meldingen om van kentekens af te komen. Dit zorgt voor milieuschade en concurrentievervalsing in de autorecyclingbranche. De Jong: ‘Op dit punt moeten alle betrokken partijen vol de aandacht richten om te voorkomen dat nog meer auto’s ‘verdwijnen’ via de export route. Wij roepen iedereen ook nadrukkelijk op om met creatieve oplossingen te komen om deze lekstroom ook voorgoed in te dammen.

Inspanningen ARN zorgen voor aanpassing in regeling

ARN heeft de afgelopen jaren, in samenwerking met partners als Stichting AVc, STIBA, RDW en IenM, meermaals aandacht gevraagd voor deze misstanden. ARN maakt zich al jaren sterk om lekstromen in de recyclingketen in te dammen. Zo onderzocht zij de afgelopen jaren de meldingen van sloop in eigen beheer. Hieruit bleek dat 157 bedrijven gebruik hadden gemaakt van SIEB, waarbij 51 bedrijven meer dan 5 voertuigen demontagemeldingen hadden gedaan. Jaarlijks worden in Nederland zo’n 200.000 auto’s afgemeld voor demontage. Een toenemend aantal werd afgemeld onder de regeling sloop in eigen beheer. De afgelopen jaren schommelde het aantal afgemelde voertuigen via SIEB rond de 10.000 stuks op jaar basis. In 2014 werden nog 10.578 auto’s afgemeld onder de regeling.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl