01/01/2012

ARN Recycling erkend als officieel leerbedrijf

ARN Recycling erkend als officieel leerbedrijf

Na een uitgebreide audit is ARN Recycling door kenniscentrum PMLF erkend als officieel leerbedrijf. Als schakel tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid levert PMLF een bijdrage aan voldoende gekwalificeerd personeel in de sectoren Proces- en Algemene operationele techniek, Milieutechniek, Media en Laboratoriumtechniek.


Nu in Tiel de nieuwe verwerkingsinstallatie vrijwel volledig operationeel is, wordt duidelijk dat het een behoorlijk complexe lijn is. De installatie omvat meer dan honderd machines, met elk hun eigen functie om shredderresidu te scheiden in bruikbare fracties. Vanwege deze complexiteit zijn goed opgeleide medewerkers voor ARN Recycling dan ook van het grootste belang. Om het kennisniveau onder medewerkers ook in de toekomst op niveau te houden, is ARN Recycling een samenwerking aangegaan met het PMLF, het kenniscentrum voor de sectoren Proces- en Algemene operationele techniek, Milieutechniek, Media en Laboratoriumtechniek. Na een grondige inventarisatie van de bedrijfsprocessen door het PMLF is ARN Recycling deze maand voor het eerst erkend als officieel leerbedrijf.

Voldoende uitdaging

“Dat is een erkenning waar we trots op zijn”, vertelt Hans van de Greef, directeur van ARN Recycling. “Het betekent dat onze procestechniek en ons laboratorium innovatief en interessant genoeg zijn om stagiaires voldoende uitdaging te kunnen bieden. Het uitgangspunt is immers dat iemand wel iets opsteekt tijdens een stage bij ARN Recycling.”

Laboratorium

Onderdeel van de procedure was een bezoek en rondgang door het bedrijf door een consultant van het PMLF. “Wij zijn begonnen met het laboratorium waar een aantal zeer moderne analysetechnieken zijn geïnstalleerd gecombineerd met een uitgebreide monstervoorbehandeling. Hier kunnen stagiaires kennismaken met de praktijk en leren wat het verschil is tussen proeven doen op school en een kwaliteitsanalyse waarop gewacht wordt. Deze eerste rondgang was meteen succesvol en hiermee kreeg ARN zijn eerste erkenning als leerbedrijf.

Procestechniek

Vervolgens was het de beurt aan de procestechniek, voor ARN extra interessant omdat wij intern medewerkers willen opleiden voor de zogenoemde VAPRO-opleidingen. Mooi is dat de consultant van het PMLF aanvankelijk sceptisch was, en dat ons bedrijf slechts interessant zou kunnen zijn voor de basisvorming. Maar na een gesprek en een uitgebreide rondleiding door was van terughoudendheid absoluut geen sprake meer. De consultant van het PMLF heeft ons direct aangewezen als leerbedrijf dat zonder problemen voor niveau 1,2 en 3 kan opleiden. Met goede afspraken is bovendien ook niveau 4 haalbaar.”


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl