17/12/2013

ARN ontwikkelt interregionaal actieplan voor S_LIFE project

ARN ontwikkelt interregionaal actieplan voor S_LIFE project

Sinds begin 2012 maakt ARN deel uit van S_LIFE project. Dit initiatief verbindt verschillende Europese regionale clusterorganisaties in de ontwikkeling van gezamenlijke projecten. Deze hebben tot doel efficiënter gebruik van materialen tijdens de automotive levenscyclus na te streven. Onlangs rondde ARN haar werkpakket af, dat resulteerde in de opzet van een omvangrijk gezamenlijk actieplan.


In dit actieplan, opgesteld onder leiding van ARN, zijn de regionale onderzoeksambities concreet gemaakt in diverse acties. Deze worden in het vervolg van S_Life (tot eind 2014) ontwikkeld en daarna uitgerold. Het actieplan omvat een 15-tal initiatieven, bestaand uit 5 marktondersteunende projecten, die zich richten op kennisuitwisseling en netwerkvorming, en 10 trajecten waarin wetenschappelijk onderzoek centraal staat.

Over S_LIFE

Met het Europees gefinancierde S_LIFE project worden regionale clusterorganisaties – waaronder ARN – in Europa gestimuleerd om intensief met elkaar samen te werken. Het doel van deze samenwerking: de gezamenlijke ontwikkeling van wetenschappelijke en economische oplossingen voor het verduurzamen van de automotive sector. Door het opzetten van deelprojecten beoogt S_LIFE een efficiënter gebruik van materialen en het ontwikkelen van nieuwe kennis rond dit onderwerp. Een andere belangrijk criterium voor de deelprojecten is dat deze de samenwerking tussen publieke en private partijen bevorderen. Inmiddels is voor 15 gezamenlijke projecten een Joint Action Plan geformuleerd.

Samenwerking: Joint Action Plan

De acties geformuleerd in het ‘Joint Action Plan’ richten zich op bevordering van onderdeelhergebruik, het recyclen van moeilijk scheidbare stoffen, en analyse van regelgeving en verwerkingsroutes. Voor het vervolg van het S_LIFE project, hebben de consortiumpartners de verdere ontwikkeling van de acties gespreid. Onder verantwoordelijkheid van ARN vallen de acties:Regionale programma’s voor retail ter bevordering van onderdeelhergebruik en efficiënt grondstofbeheer (1.4); Productontwikkeling uit grondstoffen uit automotive shredder afval (2.2); Analyse van Europese voertuigregistratiesystemen en hoogvoltage-batterijen (2.5); Ontwikkeling en implementatie van een Europees lesprogramma demontage van hoogvoltage-batterijen (2.9). De 15 initiatieven zullen door de S_LIFE partners opgezet worden en door regionale stakeholders uitgevoerd worden. Daarnaast is er ruimte voor inbreng van nieuwe onderzoeksideeën.

Visie

Ter ondersteuning van het Joint Action Plan, verzorgde ARN ook de ontwikkeling van een Visiedocument enEuropese Onderzoeksagenda. In de Visie werden de toekomstige doelstellingen geformuleerd, en de onderzoeksagenda laat de benodigde wetenschappelijke invulling zien, die helpen deze doelstellingen te bereiken.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl