13/07/2015

ARN-directeur De Jong wil milieuverantwoordelijkheid hele automotive industrie

ARN-directeur De Jong wil milieuverantwoordelijkheid hele automotive industrie

Op 1 juli hield Automobiel Management opnieuw het Driving Business Aftermarket Event. Directeur Arie de Jong van ARN was één van de sprekers. Hij ging in op enkele urgente uitdagingen die de branche nog heeft op het gebied van autorecycling. Hij riep op tot meer samenwerking binnen de sector om te komen tot een duurzame en uiteindelijk circulaire keten.


Goed nieuws

Arie de Jong begon zijn presentatie met het goede nieuws: de sector doet al heel veel op het gebied van recycling van autogerelateerde materialen en afgedankte auto’s. Bijvoorbeeld door de verwerking van materialen als afgewerkte olie, karton en plastics. De Jong: “200.000 autowrakken per jaar leveren zo’n 200 miljoen kilo afval op. Daarvan komt al een groot deel goed terecht in een circulair systeem. Uiteindelijk blijft 40 miljoen kilogram over als afval na de shredder. Dat afval verwerkt ARN in haar afvalscheiding (PST)-fabriek. Dit hele systeem, ondersteund door de recyclingbijdrage, leidt ertoe dat 95% van een gesloopte auto nuttig wordt toegepast.”

Drie zorgwekkende uitdagingen

Volgens de Jong liggen er drie grote zorgwekkende uitdagingen in de sector die een totale verduurzaming structureel tegenhouden. De eerst daarvan is fake export en illegale sloop. Dit issue doet zich voor bij auto’s die voor export worden afgemeld. Een deel daarvan wordt niet daadwerkelijk geëxporteerd, maar illegaal gesloopt. Volgens schattingen zijn er minimaal 1.000 handelaren betrokken bij deze kwalijke activiteiten. Het gaat om 30.000-40.000 voertuigen per jaar. Daarnaast is er minder zichtcontrole en weinig informatie over de verwerkte afvalstoffen van niet-ARN aangesloten bedrijven als het gaat om de recycling van auto’s. De laatste uitdaging bestaat uit de ten minste 100 metaalhandelaren en 15 ‘wrakkenmakelaars’ die hun autowrakken knippen in plaats van shredden. Dit leidt tot ernstig milieubelastende verwerking van afvalstoffen.

Gezamenlijke milieuverantwoordelijkheid

Op dit moment werken partijen als demontagebedrijven, STIBA, RDW, Belastingdienst, Aanpak voertuigcriminaliteit, Ministerie van I&M en ARN al geruime tijd samen aan het indammen van deze ‘lekstromen’. Maar zij kunnen dit alleen effectief aanpakken wanneer de gehele keten haar verantwoordelijkheid neemt en zich aansluit. Directeur Arie de Jong riep de automotive retail daarom op ook hun milieuverantwoordelijkheid te nemen en samen op te trekken: 50% van de aanvoer bij demontagebedrijven is immers afkomstig vanuit automotive retailkanalen.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl