02/12/2010

ARN coördineert inzameling en verwerking Lithium Ion accu’s

ARN coördineert inzameling en verwerking Lithium Ion accu’s

ARN heeft de Beheerbijdrage voor de recycling van Lithium Ion accu’s voor elektrische voertuigen vastgesteld op €180 (incl. 19% BTW) voor Lithium Ion accu’s met een totaal gewicht van 100 kg en hoger. Voor de lichtere Lithium Ion accu’s met een totaalgewicht van minder dan 100 kg geldt een Beheerbijdrage van €90 (incl. 19% BTW).


Kosten

Beide tarieven zullen ingaan op 1 januari 2011 en gelden voor Lithium Ion accu’s voor elektrische voertuigen die gedurende 2011 op de markt worden gebracht.
Bij de vaststelling van beide Beheerbijdragen heeft ARN rekening gehouden met de veiligheidsaspecten die aan de orde zijn bij het veilig inzamelen, opslaan en verwerken van hoogvoltage Lithium Ion accu’s. Over de mogelijkheden van producthergebruik (zogenaamde “second life” toepassingen) en materiaalrecycling is op dit moment nog weinig bekend. Vooralsnog is de restwaarde van afgedankte Lithium Ion accu’s negatief. De kosten voor het verwerken van specifiek de Li Ion accu’s zijn erg hoog. ARN neemt daarom in 2011 samen met een aantal kenniscentra deel aan een omvangrijk onderzoek dat de mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van verwerking en hergebruik in kaart moet brengen. De resultaten van dit onderzoek zullen meegenomen worden bij de bepaling van de Beheerbijdragen voor 2012.

Specifieke beheerbijdrage

ARN voert voor aangesloten deelnemers de recyclingtaken uit die voortvloeien uit het Besluit Beheer Batterijen en accu’s 2008. De deelnemers aan het collectieve systeem zullen binnenkort de eerste massageproduceerde voertuigen met een hoogvoltage Lithium Ion accu op de markt brengen. Om de recycling in de toekomst voor deze hoogvoltage accu’s mogelijk te maken is een specifieke beheerbijdrage noodzakelijk, aangezien de inzameling-, opslag- en verwerkingskosten ervan nu hoog zijn. ARN streeft er natuurlijk naar deze materialen in de toekomst hoogwaardig, milieuverantwoord en efficiënt te recyclen.

ARN Beheerplan

In 2008 is het Besluit Beheer Batterijen en accu’s van kracht geworden. Dit besluit schrijft een aantal verplichtingen voor aan de fabrikanten en producenten van autoaccu’s en hoogvoltage accu’s. Het betreft hier zowel ingebouwde accu’s in nieuwe voertuigen als de losse ‘aftermarket accu’s. Zo zijn de fabrikanten en producenten verplicht een mededeling te doen aan het Ministerie van I&M, en jaarlijks verslag te doen van de behaalde resultaten. Daarnaast schrijft het besluit voor dat fabrikanten en producenten verplicht zijn zorg te dragen voor een landelijk dekkend en kosteloos inzamelsysteem. Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen biedt ARN door middel van het ARN Beheerplan een collectieve oplossing. Voor de deelname aan het ARN beheerplan betalen de deelnemers een beheerbijdrage. De beheerbijdrage voor gewone accu’s is voor 2011 vastgesteld op €0,07. Het inzamelen, opslaan en verwerken van Lithium Ion accu’s zal dusdanig anders worden qua structuur en kosten dat daarvoor een apart tarief is vastgesteld.


 Gerelateerde artikelen

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl