17/02/2015

ARN Auto Recycling behaalt ISO 9001-certificering

ARN Auto Recycling behaalt ISO 9001-certificering

Hoewel ARN inmiddels goed op koers ligt met het behalen van de wettelijk bepaalde 95% recycling van auto’s, is het belangrijk om aandacht te houden voor de kwaliteit van de dienstverlening. Dat doet ARN onder meer door haar processen te monitoren en waar nodig te verbeteren Een nieuwe stap hierin is de ISO 9001-certificering die onlangs na een audit door KIWA werd toegekend aan ARN Auto Recycling.


Bedrijfsprocessen beheersen

Na een uitgebreide audit door de certificerende organisatie KIWA heeft ARN Auto Recycling de ISO 9001-certificering ontvangen. Door te voldoen aan deze internationaal erkende norm onderstreept ARN Auto Recycling dat de interne processen en de kwaliteit van managementsystemen op orde zijn. “We laten zien dat ARN als organisatie niet stilstaat. We streven voortdurend naar verbetering en zorgen ervoor dat we alle medewerkers hierbij betrekken. ISO 9001 helpt ons om onze bedrijfsprocessen goed te beheersen. Voor onze dienstverlening en transparantie is dat van groot belang”, stelt Aarnout van Duuren, manager van ARN Auto Recycling.

Intensief traject

Al in februari vorig jaar zette ARN Auto Recycling de ISO 9001-certificering intern op de agenda. Vervolgens werden enkele maanden later intern de eerste stappen gezet. “Het is een intensief traject geweest. Om het te laten slagen, is het belangrijk dat elke medewerker overtuigd is van het nut en het belang van ISO 9001. Daar is voor ons dan ook de meeste tijd in gaan zitten. Dan is het mooi om te zien dat we de certificering in één keer en zonder tekortkomingen hebben behaald”, vervolgt Van Duuren. “Voor ons is ISO 9001 ook een instrument om te meten of we op koers liggen met onze doelstellingen, en om te borgen hoe we bijvoorbeeld omgaan met klachten of de resultaten van een klanttevredenheidsonderzoek. Door zulke zaken gestructureerd vast te leggen, krijgen we meer grip op onze processen en kunnen we waar nodig eerder bijsturen. Dat vergroot de effectiviteit van ons beleid.”

Compliment voor eigen aanpak

Peter Brands, die als Senior Auditor van KIWA de certificering uitvoerde, heeft het als positief ervaren dat ARN Auto Recycling het traject in eigen beheer heeft uitgevoerd: “Dat is knap, want het is een behoorlijke taak die bovenop de reguliere werkzaamheden komt. Het voordeel van deze aanpak is dat iedereen zich uiteindelijk herkent in de gekozen omschrijvingen van de processen. Dat komt het interne draagvlak ten goede. Een ander voordeel is dat de voorbereidingen worden uitgevoerd door mensen die weten hoe het er in de praktijk aan toegaat. Zo wordt het echt maatwerk. Dat is anders wanneer je als bedrijf een ISO-traject laat uitvoeren door een externe partij. Bij de audit was ook duidelijk te merken dat ARN deze mogelijkheid heeft aangegrepen om echt goed naar de eigen bedrijfsvoering te kijken. Afgezien van een aantal kleine verbeterpunten ben ik bij de audit dan ook geen grote tekortkomingen tegengekomen. Nog een extra compliment wil ik geven voor de wijze waarop ARN het extranet heeft ingericht voor alle contractanten. Veel belangrijke informatie wordt daarin perfect vastgelegd, zodat het management altijd precies weet hoe de zaken ervoor staan in relatie tot de wettelijke opdracht.”


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl