22/06/2010

ARN adviseert SYBAss over milieuaspecten in scheepsbouw

ARN adviseert SYBAss over milieuaspecten in scheepsbouw

De Superyacht Builders Association (SYBAss), de wereldwijde vereniging van superjachtbouwers, heeft ARN gevraagd mee te denken over een strategie om aan de op handen zijnde milieuwetgeving voor zeeschepen te kunnen voldoen. Net als de automobielbranche, wordt ook de scheepsbranche geconfronteerd met milieuwetgeving op het gebied van recycling. Deze regelgeving schrijft verplichtingen voor bij het bouwen en verbouwen van grote schepen en uiteindelijk de recycling ervan. Een bijzondere categorie binnen de grote schepen vormt de superjachten, waarvan de bouwers worden vertegenwoordigd door SYBAss.


SYBAss heeft ARN gevraagd een strategie te ontwikkelen voor een aanpak waarmee haar leden aan de toekomstige regelgeving voldoen. Theo Hooning, Algemeen Secretaris van SYBAss: ’Het gaat bij de bouw van superjachten uiteraard om de specifieke en vaak vergaande eisen van de koper, randvoorwaarde is wel dat onze leden op het gebied van wet- en regelgeving aan alle eisen voldoen. Aangezien de auto-industrie al een jarenlange ervaring met dit onderwerp heeft leek het mij verstandig eerst daar ons licht op te steken ’

In 2009 is door de International Maritime Organisation (IMO) een verdrag aangenomen met internationale werking op het gebied van recycling van zeeschepen. De verordeningen in het verdrag hebben betrekking op het ontwerp, de bouw en de exploitatie van schepen. Dit om vrijkomende gevaarlijke stoffen en materialen op een veilige en milieuverantwoorde wijze te kunnen recyclen; tijdens en aan het einde van de levensduur van de schepen. Hieruit vloeit onder andere een verplichting voort van het hebben van een registratiesysteem. De bouwer van schepen moet registreren waar en welke gevaarlijke stoffen en materialen zich aan boord bevinden. Dit geldt zowel bij de bouw van schepen als bij het verbouwen ervan. Ook zullen verschillende gevaarlijke stoffen en materialen niet meer of slechts beperkt mogen worden gebruikt in schepen.

De leden van SYBAss opereren wereldwijd en wensen een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen die gericht is op het zo efficiënt mogelijk invulling geven van de regelgeving. ARN Advisory gaat Sybass hierin adviseren op basis van haar kennis vanuit de autoindustrie.


 Gerelateerde artikelen

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl