Skip to content
EU-Kaderrichtlijn afvalstoffen
Hoe zit het met het melden van afvalstoffen bij het LMA?
De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen heeft ervoor gezorgd dat alle autodemontagebedrijven in Nederland – ondanks dat autowrakken al geregistreerd zijn in ORAD en […]
Autodemontage De Populier, Gerrit van der Hoeven

De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen heeft ervoor gezorgd dat alle autodemontagebedrijven in Nederland – ondanks dat autowrakken al geregistreerd zijn in ORAD en bij de RDW – verplicht zijn om hun afvalstoffen te melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) van Rijkswaterstaat. Toch gebeurt dit nog mondjesmaat.

 

De ambitie van Europa is om meer inzicht te krijgen in gevaarlijke afvalstoffen. Hier vallen niet-gedemonteerde autowrakken ook onder. Daarom is er vorig jaar nieuwe wetgeving gekomen en zijn sinds 1 juli 2020 de regels voor het registreren en melden van afvalstoffen bij het LMA veranderd. Waarvoor gedemonteerde materialen die worden ingezameld de inzamelaar de melding voor autodemontagebedrijven doet, moeten autodemontagebedrijven zélf  alle Nederlandse en buitenlandse autowrakken en alle overige niet-ARN-gerelateerde afvalstromen die worden ontvangen, melden bij het LMA. Adviseur en analist bij het LMA Tjerk ter Veen: “Hoewel dit al ruim een jaar verplicht is, hebben we pas van tien nieuwe bedrijven meldingen gehad.”

Optimaal gebruikmaken van data

Ter Veen: “Sinds vorig jaar zijn autodemontagebedrijven verplicht om maandelijks te melden hoeveel afval ze hebben ontvangen, waar het afval uit bestaat en wat ze ermee hebben gedaan. In totaal melden 2.100 bedrijven hun afval bij ons. Dit gebeurt grotendeels digitaal. Er zijn zelfs organisaties die dit proces geautomatiseerd hebben, zodat het één druk op knop is, al zijn er ook bedrijven die het nog schriftelijk doen. Alle data die we hiermee in een database verzamelen, worden gebruikt voor beleidsdoeleinden, voor toezicht en handhaving en voor monitoring van de circulaire economie. Samen met mijn collega’s ben ik er verantwoordelijk voor dat de beleidsmedewerkers, inspectiediensten en politie optimaal gebruik kunnen maken van deze data.”

‘Sinds vorig jaar zijn autodemontagebedrijven verplicht om maandelijks te melden hoeveel afval ze hebben ontvangen, waar het afval uit bestaat en wat ze ermee hebben gedaan’

Circulair

De analyses van het LMA worden door de collega’s van Rijkswaterstaat en door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt voor beleidsdoeleinden en het monitoren van de circulaire economie. Ter Veen: “Hoeveel afval komt er vrij? Hoe doen we het? En hoe wordt het afval gerecycled? In onze database zitten veel afvalstromen die nog lang niet circulair zijn. Als je op die data inzoomt, kun je inzichtelijk maken welke stromen dit precies zijn. Hiermee krijg je sturingsinformatie waarmee je bedrijven aan kunt sporen nog meer circulair te worden.”

Page image

Aantal aanmeldingen valt tegen

Ter Veen geeft aan dat de aanmeldingen van autodemontagebedrijven tot op heden tegenvallen. Ter Veen: “Eind vorig jaar hebben we samen met omgevingsdiensten een brief naar ARN gestuurd om hen te attenderen op de verplichting van het melden van afvalstoffen en te laten weten dat omgevingsdiensten daarop toezien. Als LMA hebben we geen officiële bevoegdheid, maar de omgevingsdienstinspecteur wél. Wat ons betreft, ligt hier een rol voor het brancheteam autodemontage (overlegorgaan van omgevingsdiensten en de branche). We snappen dat het voor ondernemers een administratieve last erbij is, maar als het om gevaarlijk afval gaat, willen wij het in onze scoop hebben. Van ondernemers die hun afval bij ons melden, begrijpen wij overigens dat het qua hoeveelheid administratie mee kan vallen – zeker als je het automatiseert – omdat het data is die bedrijven toch al moeten verzamelen.”

 

Page image
‘Verschillende softwarebedrijven bieden een dienst aan om de eigen administratie automatisch digitaal te laten communiceren met ons meldsysteem’

Waarom deze ‘extra’ administratie?

Hoewel autowrakken al geregistreerd zijn in ORAD en bij het RDW is een melding bij het LMA nodig, omdat het LMA gaat over registratie van afvalstoffen en omdat bij de RDW geen registratie van buitenlandse autowrakken plaatsvindt. Ter Veen: “Verschillende softwarebedrijven bieden een dienst aan om de eigen administratie automatisch digitaal te laten communiceren met ons meldsysteem. Dat kost de autodemontagebedrijven weliswaar geld, maar maakt het wel makkelijker.”

LMA

LMA

Het landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) streeft ernaar om de samenleving gezonder, veiliger en eerlijker te maken. Om dit te bereiken vervullen ze een dienende functie richting toezichthouders en handhavers en dan met name richting omgevingsdiensten, maar ook inspectiediensten en de politie. Door waardevolle stuurinformatie door middel van analyses naar boven te halen kunnen de omgevingsdiensten de regie nemen en daadkracht tonen. Het LMA valt onder Rijkswaterstaat. Het LMA houdt zich met drie deelgebieden bezig: toezicht en handhaving, beleid en monitoring en de circulaire economie.

Page image

Besluit melden uitgebreid

Per 1 juli 2020 zijn de wijzigingen van de EU-Kaderrichtlijn afvalstoffen, die in de Implementatiewet wijziging EU-Kaderrichtlijn afvalstoffen zijn opgenomen, van kracht. Door de wijzigingen van de EU-Kaderrichtlijn afvalstoffen is de reikwijdte van de meldplicht van het ‘Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’ uitgebreid. Alle ontvangers van gevaarlijk afval, dus ook autodemontagebedrijven, zijn meldingsplichtig in het kader van het ‘besluit melden’. Ook als ze in het kader van de producentenverantwoordelijkheid al rapporteren. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Regeling beheer batterijen en accu’s’. Bedrijven die niet bij ARN zijn aangesloten, waren ook al voor 1 juli 2020 verplicht hun afval te melden.

Page image

‘Het lage aantal meldingen verbaast ons niet’

We hebben een reactie op dit artikel opgevraagd bij Stiba, brancheorganisatie en belangenbehartiger van gecertificeerde auto-, motorfiets-, truck-, en aanverwante voertuigdemontagebedrijven. Zij geven aan dat Stiba niet betrokken is geweest bij de introductie van de nieuwe regels en dat er geen communicatie over de nieuwe regelgeving is geweest met de sector. Stefan Cabri van Stiba: “Het verbaast mij niet dat er nog maar weinig bedrijven hiervan op de hoogte zijn. Dit is een belangrijke verklaring van het lage aantal meldingen.”

Wil je jouw bedrijf aanmelden bij het LMA? Klik dan hier.

Kent u ARN al?GreenLight logo

Meest gelezen

Deel dit bericht op je kanalen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Toestemming
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.