Skip to content
ARN organiseert inzameling en verwerking
Grip op recycling van autobatterijen
Nederland is begonnen aan de overschakeling op elektrisch rijden. Autorecycling Nederland (ARN) heeft er al vroeg over nagedacht wat die ontwikkeling betekent voor de recyclingsector. […]
Grip-op-recycling-batterijen-1920x1054_lores

Nederland is begonnen aan de overschakeling op elektrisch rijden. Autorecycling Nederland (ARN) heeft er al vroeg over nagedacht wat die ontwikkeling betekent voor de recyclingsector.

Tekst Auke Schouwstra

Fotografie Verse Beeldwaren

De autofabrikanten, de autodemontagebedrijven en alle partijen daartussenin: we hebben ze vanaf het begin betrokken bij onze wens om ook aandrijfbatterijen hoogwaardig te recyclen of te hergebruiken. En dat is gelukt. In enkele jaren zijn we erin geslaagd een doeltreffende samenwerking op te zetten, waardoor aandrijfaccu’s nu volop gerecycled worden. Dat betekent dat dit belangrijke nieuwe onderdeel van de autorecyclingketen goed op weg is naar circulariteit.

Alle accu’s in beeld

Als ARN pakken we graag onze rol op van facilitator en regisseur. Met de deelnemende auto-importeurs hebben we in het ARN Beheerplan vastgelegd dat wij de taken uitvoeren die voortkomen uit de wettelijke regels rond het beheer van afgedankte batterijen. Zo werken we ook op dit nieuwe terrein samen aan verantwoorde autorecycling

Hoe doen we dat?

Onze samenwerking met auto-importeurs en -producenten begint al als een nieuwe elektrisch aangedreven auto de weg op gaat.

De producent of importeur registreert de accu in een online portaal (myBatbase). Dat is opgezet door Stibat, dat zich al langer bezighoudt met recycling van draagbare batterijen.

Als de aandrijfaccu niet meer functioneert, neemt de dealer de batterij terug. De dealer overlegt met de importeur of de batterij nog te reviseren is. Steeds meer dealers doen dit zelf of werken samen met hiervoor gespecialiseerde bedrijven. Soms worden er modules van andere accu’s gebruikt, of er worden nieuwe modules gebruikt. Slaagt de revisie, dan wordt de accu teruggeplaatst in een auto.

Geen revisie? Dan recycling

Lukt revisie niet, dan is het tijd voor recycling. De dealer legt daarvoor contact met ARN. Die heeft transporteurs die de accu’s afleveren bij gespecialiseerde recyclingbedrijven. De recyclingbedrijven bestaan uit twee categorieën; allereerst wordt beoordeeld of de batterij nog geschikt is voor een tweede leven. Zo ja, dan gaat de batterij naar een second-use verwerkingsbedrijf die van de afgedankte batterij weer een nieuw product maakt. Deze bedrijven hebben een vergunning om van afval weer een product te maken, waarmee de productverantwoordelijkheid van de autoproducent stopt en overgaat naar de nieuwe producent. De batterij wordt omgebouwd en gebruikt voor energieopslag in huishoudelijk of industrieel gebruik.

En met deze laatste stap zijn we terug bij het begin: de second-use batterij wordt geregistreerd in myBatbase van Stibat en de cyclus begint opnieuw.

Als de batterij niet meer geschikt is voor een tweede leven gaat de batterij naar een recyclingbedrijf dat de materialen uit de batterij terugwint voor nieuwe toepassingen. Meer dan 50 procent van de materialen worden dan gerecycled uit de batterij.

De meeste batterijen (meer dan 90 procent) krijgen echter een tweede leven.

Hoe berekenen we het recyclingpercentage?

Alle batterijen die een tweede leven krijgen tellen mee als 100 procent recycling. Het recyclingpercentage voor de gerecyclede batterijen wordt berekend op basis van de Ecotest. Bij de recyclingbedrijven wordt een massabalans gemaakt, op basis waarvan de recyclingefficiency wordt bepaald. Het gewogen gemiddelde van deze beide toepassingen bepaalt het recyclingpercentage van alle afgedankte aandrijfbatterijen. Dit wordt jaarlijks gerapporteerd aan de overheid.

Deel dit bericht op je kanalen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.