Angelina Molenaar


Angelina Molenaar
  • Position:Legal Advisor
  • Email address:angelina.molenaar@arn.nl
  • Telephone number:(06) 44 63 30 78
  • LinkedIn:Angelina Molenaar

Profile

“Het is mijn wens dat duurzaamheid binnen het bedrijfsleven breder wordt gedragen”

Bij ARN ben ik het centrale aanspreekpunt voor juridische vraagstukken van medewerkers en directie. Ik krijg alle soorten vragen op mijn bord. Dat maakt mijn werk uitdagend, interessant en divers. Naast advies over wetten en regels ben ik ook steeds meer betrokken bij ontwikkeling en advisering over beleid van wetgeving door de overheid. Een mooi voorbeeld daarvan is mijn betrokkenheid bij het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Ik ben naast juridisch adviseur ook projectmanager voor het subsidieproject van de Europese Commissie Life+: het halen van 95% recyclingdoelstelling van autowrakken door de recycling van autoshredderafval. Dit project zorgt er voor dat de PST-installatie geoptimaliseerd wordt, en dat er door middel van recycling van het shredderafval mooie grondstoffen ontstaan. De 95% doelstelling is gehaald, alleen is het nog geen positieve business case vanwege het innovatieve karakter. Het is mooi om op deze manier deel uit te maken van een innovatief bedrijf dat actief bijdraagt aan de circulaire economie. Als jurist heb je de taak om anderen te adviseren en heb je vaak een passieve rol , maar bij ARN krijg ik ook de kans om mee te doen met de bedrijfsmatige kant. Het is mijn wens dat duurzaamheid binnen het bedrijfsleven breder zal worden gedragen en dat de circulaire economie een grote vlucht zal nemen. Ook hoop ik dat de PST-fabriek voor het recyclen van shredderafval een positieve business-case wordt in Europa. Dit soort oplossingen is onmisbaar om de grondstoffenschaarste tegen te gaan. Door recycling hebben we minder grondstoffen nodig en zijn er bijvoorbeeld minder bomen nodig voor papier, of is er minder aardolie nodig voor de productie van plastic. Zo beschermen we mens en milieu met oog op de toekomst.


Sign up for our newsletter

ARN

Postal address
Postbus 190
3620 AD Breukelen

T – +31(0)20 6613181
E – info@arn.nl

Physical address
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Postal/physical address
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – +31(0)344 636850
E – info@arn.nl