Marlies Meijer: “Het jaar 2015 wordt een spannend jaar”

Marlies Meijer: “Het jaar 2015 wordt een spannend jaar”

We hebben een druk jaar voor de boeg. Per 1 januari 2015 moet ARN kunnen aantonen dat we de nieuwe recyclingdoelstelling van minimaal 95 procent halen, onderverdeeld in minimaal 85 procent hergebruik en 10 procent nuttige toepassing. Daarnaast zijn de ARN-aangesloten autodemontagebedrijven gestopt met het demonteren van glas en grote kunststof onderdelen. Om aan te tonen dat ARN in de nieuwe situatie de nieuwe wettelijke doelstelling haalt, zijn we bezig met het organiseren van shredderproeven.


Vierhonderd autowrakken zoeken

Nog even en dan is het 2015. Een spannend jaar, waarin de recyclingdoelstelling van 95 procent definitief een wettelijke verplichting wordt. Om aan te tonen dat de branche deze doelstelling haalt, organiseert ARN komend jaar drie shredderproeven. Voor elk van die proeven zijn in totaal vierhonderd autowrakken nodig. Die selecteren we zorgvuldig op basis van leeftijd en gewicht om een representatief beeld te krijgen van de autowrakken die gedurende een heel jaar gerecycled worden. We controleren elk autowrak afzonderlijk op de aanwezigheid van zaken als bumpers, glas en stoelen. Het is mooi om te zien dat we met alle marktpartijen, dus ook shredderbedrijven en autodemontagebedrijven, in goede harmonie samenwerken om de deadline te halen.

Mededelingsplicht voor importeurs

De importeurs zijn vanuit de wetgeving verantwoordelijk voor het recyclen van de afgedankte auto’s, Vanuit de overheid geldt er een mededelingsplicht waarmee auto-importeurs moeten laten zien dat ze op dit gebied aan alle voorschriften voldoen. Alle leden van RAI Vereniging hebben een contract met ARN om dit voor ze uit te voeren.  Daarnaast zijn er ook importeurs die niet zijn aangesloten bij RAI Vereniging. Daarom is het ook mooi dat we in 2014 in totaal acht nieuwe importeurs hebben aangesloten bij ARN, waaronder nieuwkomer Tesla. Een mooi resultaat.

Blik op de toekomst

Bij ARN werken we samen met alle ketenpartners keihard aan de autorecycling van vandaag, maar we kijken zeker ook naar de toekomst. Een van de ontwikkelingen die we op de voet volgen, is het groeiende aantal elektrische en hybride auto’s. Natuurlijk heeft dit ook gevolgen voor iedereen die zich bezighoudt met het demonteren en recyclen van auto’s. Mede daarom heb ik in de eerste week van december een lezing gehouden tijdens het congres Automotive Battery Safety in Berlijn. Voor een internationaal publiek van onderzoekers, techneuten en ontwerpers vertelde ik uitgebreid over het veilig recyclen van elektrische auto’s. Uit de reacties blijkt dat dit onderwerp nog niet heel hoog op de agenda staat. We vinden het belangrijk dit onderwerp wel onder de aandacht te brengen omdat dit aspect van wezenlijk belang is aan het einde van de keten. We merken dat we op dit onderwerp een specifieke kennis hebben opgebouwd die zeer zinvol is om te delen. We worden dan ook regelmatig gevraagd hier wat over te vertellen.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl