Hoogwaardige recycling als startpunt voor een circulaire toekomst

Hoogwaardige recycling als startpunt voor een circulaire toekomst

Samen met de autorecyclingketen zorgt ARN voor de recycling van autowrakken in Nederland. Om tot werkelijk circulaire oplossingen te komen is het van belang dat je de materialen zo hoogwaardig mogelijk inzet. Daarbij spelen ook kosten en CO2-footprint een belangrijke rol. Maar hoe wordt een recyclingprestatie gemeten, waarmee je deze weloverwogen keuzes kan maken? Consultants Pieter Kuiper en Barend Ubbink houden zich hier dagelijks mee bezig en delen hun kennis regelmatig met andere sectoren.


40.000 ton shredderafval, afkomstig van autowrakken. Die enorme berg materiaal verwerkte ARN vorig jaar in de PST-fabriek in Tiel, waar uit de laatste afvalresten nog waardevolle grondstoffen worden gewonnen. Deze extra stap in het recyclingproces van afgedankte auto’s is nodig om volledig te kunnen voldoen aan de vanuit de EU opgelegde eis van 95% recycling. “Dat is onze belangrijkste kerntaak”, vertelt Pieter Kuiper, Senior projectleider bij ARN Sustainability, de adviestak van ARN. “De resultaten van onze inspanningen rapporteren we jaarlijks, waarmee we aan de overheid en aan de sector laten zien dat we als branche ons werk goed doen.”

Meten met stoffer en blik

Als onderdeel van de rapportageplicht voert ARN shredderproeven uit. Voor een shredderproef wordt een representatieve selectie auto’s gebruikt. Bij ARN waren dit er zo’n 1200 bij drie  shredders. Kuiper: “Een proef is nodig omdat je in een recyclingketen altijd te maken hebt met onbekende variabelen. Door een proef te doen maak je dit inzichtelijk.” In de proef laat je de selectie auto’s door het recyclingproces gaan en meet je de output tot de gewenste nauwkeurigheid. “Hiermee krijg je de werkelijke prestatie van de keten boven tafel. Als je dit eenmaal goed gedaan hebt, dan kun je een aantal jaren vooruit met de resultaten van zo’n proef”, vervolgt Kuiper. Met de resultaten van de proef is ARN in staat om de recycling prestatie van de keten aan de overheid te rapporteren. “We hebben de proef laten auditen door een externe auditor, zodat de resultaten volledige betrouwbaar zijn. Dit ging zelfs zo ver dat we met stoffer en blik de laatste restanten materiaal bij elkaar veegden.”

Marktwerking in recycling

ARN zet haar kennis die het de afgelopen  jaren heeft opgedaan ook in voor andere branches. Consultant Barend Ubbink hierover: “We gebruiken intern  een tool die we hebben ontwikkeld op basis van een Life Cycle Assessment. Met deze tool zetten we de positieve effecten van recycling af tegen de kosten ervan en de CO2-footprint die het met zich meebrengt. Deze kennis is erg bruikbaar voor andere recyclingprocessen buiten de automotive sector. Op basis van de verkregen informatie kan bijvoorbeeld een besluit worden genomen om een investering al dan niet te doen. Het is daarbij altijd zoeken naar de juiste balans tussen  ecologie, kosten en opbrengsten. Niet voor iedereen is een zo hoog mogelijk recyclingpercentage een doel op zich, in sommige gevallen weegt de prestatie op CO2-footprint zwaarder. Persoonlijk ben ik er trots op dat we als ARN bijdragen aan een verantwoorde leefomgeving. We zijn nu al bezig met afvalstromen die nog moeten komen, zoals batterijen uit elektrische auto’s. We moeten onze rommel opruimen. Inmiddels is wel duidelijk dat dit ook geld kan opleveren, recycling verdient zichzelf uiteindelijk terug.”


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl