Hans van de Greef: “We gaan steeds efficiënter werken”

lifeplus
Hans van de Greef: “We gaan steeds efficiënter werken”

Voor de PST-fabriek heeft het afgelopen jaar vooral in het teken gestaan van het verhogen van de efficiency. Onze inspanningen hebben hun doel niet gemist: ten opzichte van 2013 is de totale productie omhoog gegaan van 25.000 ton naar 36.000 ton. Maar daarmee is de rek er nog niet uit.


Minder storingen en energie besparen

De efficiencyslag van het afgelopen jaar hebben we vooral te danken aan een meer gestroomlijnde samenwerking tussen productie en onze technische dienst. We voeren nu meer dan voorheen preventief onderhoud uit en hebben ook standaard stops voor onderhoud ingevoerd. Daardoor hebben we minder storingen, en staan de machines ook echt stil op momenten dat er geen shredderesidu wordt verwerkt. Daarmee realiseren we tevens een energiebesparing die oploopt tot wel 20% per ton verwerkt materiaal. Dat is nog eens duurzaam werken! Overigens prijzen we onszelf gelukkig met de goede samenwerking die we hebben met de shredderbedrijven. Inmiddels leveren alle shredders die Nederlandse autowrakken verwerken hun shredderresidu, tegen gelijke tarieven, aan bij de PST-fabriek. Mede daardoor hebben we in Tiel altijd voldoende shredderesidu om te verwerken. Dat is een mooi voorbeeld van de wijze waarop de ketenpartners zich inzetten om tot een zo hoog mogelijk recyclingpercentage te komen.

Productie verder verhogen

Het komende jaar zien we mogelijkheden om de productie met nog eens 5.000 ton te verhogen. Daarvoor kijken we ook naar leveranciers buiten de automotive branche. Zo zijn er sterk vervuilde kunststofstromen, afkomstig van plastic afval en kleine huishoudelijke apparaten. Die kunnen we met de huidige systemen prima verwerken, waarvoor dan ook een commercieel tarief zal gelden. Voor de PST-fabriek is dat een volgende stap om op termijn break-even te kunnen draaien.

Zuivere fracties

Belangrijk in dat opzicht is ook dat we de diverse fracties nog zuiverder willen maken. Dat is prettig voor de afnemers van de grondstoffen, en voor de prijs die we ervoor ontvangen. In de 2e helft van 2014 namen we daarom nieuwe machines in gebruik die rubber en hout beter kunnen afscheiden van de hoofdstroom. In de fabriek hebben we ook een fractie die relatief veel koper bevat. Die wordt nu nog door een externe partij teruggewonnen, maar we treffen voorbereidingen voor een installatie waarmee we dat in 2015 zelf kunnen gaan doen.

LIFE+

Voor de optimalisatie van de proceslijn en het daarmee behalen van de Europese richtlijn van 95% recycling en recovery heeft ARN een Europese subsidie van het LIFE+ project ontvangen.
Binnen het raamwerk van deze subsidie zijn veel verbeteringsslagen doorgevoerd in de procesvoering. Hierbij kan gedacht worden aan optimalisatie van de invoer van het sterk in samenstelling wisselende shredderresidu of het verbeteren van meetsystemen die helpen de procesvoering te stabiliseren. Maar ook de genoemde rubber en hout verwijdering valt onder de LIFE+ doelstelling. Eind 2015 zal dit project afgerond worden en publiceert ARN een compleet verslag van alle activiteiten die onder het LIFE+ project zijn uitgevoerd.

Proeven met grondstoffen

Binnen ARN houdt een speciaal daarvoor samengesteld team zich bezig met het zoeken naar nieuwe toepassingsmogelijkheden voor grondstoffen die in de PST-fabriek worden teruggewonnen. In een testopstelling produceren we bijvoorbeeld op kleine schaal plaatmateriaal van vezels en kunststof. Deze proef wordt in de loop van 2015 gevolgd door een echte pilotlijn die 500 kilo materiaal per uur kan verwerken. Dat is voldoende om de markt voor dit materiaal te verkennen, en om de haalbaarheid van grootschalige productie te onderzoeken. Daarnaast is er nog een kleine kunststoffractie die nu nog in de afvalovens wordt verbrand, maar die wellicht geschikt is voor de productie van kunststofplaten. Daarover zijn we in gesprek met een externe partij, al moet ook deze fractie zuiverder zijn dan nu het geval is om op deze wijze voor hergebruik in aanmerking te komen. Het is dus een goede ontwikkeling dat we in 2014 de ISO 14001 certificering hebben gekregen. Komend jaar gaan we ook voor certificering volgens de ISO 9001 norm. Dat zijn belangrijke stappen om onze processen – en daarmee de efficiency – verder te verbeteren.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl