Arie de Jong, algemeen directeur ARN: “Samen staan we sterk”

Arie de Jong, algemeen directeur ARN: “Samen staan we sterk”

ARN Auto Recycling is lid van de in 2011 opgerichte Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN). Sinds medio vorig jaar is ARN-directeur Arie de Jong voorzitter van VPN, een rol waarin hij zich sterk maakt voor meer samenwerking tussen organisaties die zich bezighouden met het het uitvoeren van de producentenverantwoording voor afgedankte producten.


Het belang van goede samenwerking

Als directeur van ARN kan ik het belang van een goede samenwerking niet genoeg benadrukken. Om onze doelstellingen te halen kunnen we niet zonder een goed functionerende recyclingketen, waarin demontage- en shredderbedrijven onmisbare schakels zijn. We kijken echter ook buiten onze eigen branche naar mogelijkheden tot samenwerking. In 2011 is ARN dan ook direct lid geworden toen de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) werd opgericht. VPN is een vereniging van organisaties die invulling geven aan de verantwoordelijkheid die producenten en importeurs hebben als het gaat om inzamelen en recyclen van afvalmateriaal en afgedankte apparaten.

Gemeenschappelijk belang

De leden hebben elk hun eigen doelstellingen, maar we hebben ook een gemeenschappelijk belang. Zo kunnen we onderling kennis uitwisselen en samen staan we sterker in het overleg dat we voeren met de overheid. Halverwege vorig jaar heb ik voorzitterschap van VPN op me genomen, waarmee ik het stokje overneem van Laurens ten Horn van Stibat. De komende tijd zal ik mij inzetten om de activiteiten van VPN verder uit te bouwen.

Aandacht voor handhaving

Zo is handhaving door de daartoe bevoegde instanties voor alle leden van VPN een overkoepelend probleem. Over dit onderwerp zijn we op een goede en constructieve manier in gesprek met de overheid. Dat vergt een lange adem, maar zonder goede handhaving door de overheid is er onvoldoende zicht op lekstromen en de verwerking van afvalstoffen, en wordt het moeilijk om onze doelstellingen te behalen. Met het milieu als grootste verliezer! Daarom publiceerde VPN al in 2013 het position paper ‘Samen Slim Handhaven’. Met dit document willen wij eraan bijdragen dat de 28 Regionale Uitvoeringsdiensten in Nederland hun taken beter en op uniforme wijze kunnen uitvoeren.

Recyclemanager app

Nog een mooi initiatief is de gratis app ‘Recyclemanager’ die VPN heeft ontwikkeld, en waar steeds meer gemeentes zich bij aansluiten. Met de app kunnen consumenten heel eenvoudig de juiste inleverpunten voor hun afgedankte producten en apparaten opzoeken. Het doel daarvan is tweeledig: meer afval inzamelen en een betere afvalscheiding. Zo blijven waardevolle grondstoffen behouden, en worden schadelijke stoffen op juiste wijze verwerkt. En daar is het ons allemaal om te doen.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 190
3620 AD Breukelen

Telefoon/Fax
T +31 (0)346 – 728 220
F +31 (0)346 – 728 221
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl