Banden

Gedemonteerde autobanden gaan naar een verwerker. Banden die nog goed zijn, worden voor hergebruik doorverkocht. Afgedankte banden worden geschikt gemaakt voor recycling.

Als de opslag voor banden bij een demontagebedrijf vol is, zorgt ARN ervoor dat ze kosteloos worden opgehaald door inzamelaar Renewi. Ze gaan dan naar een partner van ARN, zoals Lintire of Granuband, voor verdere verwerking.

De afgedankte banden worden eerst gekeurd. Medewerkers kijken naar het loopvlak en de diepte van het profiel. In de zijkanten mogen geen gleuven of gaten zitten. Elke band krijgt een code die de toestand weergeeft. Veel banden zijn nog prima te gebruiken en krijgen dan een nieuw leven. Banden die niet meer bruikbaar zijn, worden vermalen en vormen zo de grondstof voor een nieuwe band.

Ook zijn er tal van andere toepassingen, variërend van tegels voor speeltuinen, dakbedekking of grondstof voor coatings.

Lintire produceert ook ‘carbon black’ uit autobanden waar veel vraag naar is. Dat gebeurt met de pyrolyse-technologie (verhitten zonder zuurstof) van partner Black Bear Carbon. Carbon black wordt behalve in banden ook gebruikt als zwart pigment in plastics.
Sommige stoffen zijn niet bruikbaar voor recycling. Ze worden dan in een energiecentrale verbrand en omgezet in stroom. Zo leveren de afgedankte banden een optimaal rendement op.