Skip to content
Anders denken over afval
Producten beschouwen als een tijdelijke opslagplaats van grondstoffen, hergebruik of reparatie zoveel mogelijk stimuleren en recycling als laatste noodzakelijke schakel om de circulaire keten opnieuw te laten beginnen.
RXX_1280x640

Producten beschouwen als een tijdelijke opslagplaats van grondstoffen, hergebruik of reparatie zoveel mogelijk stimuleren en recycling als laatste noodzakelijke schakel om de circulaire keten opnieuw te laten beginnen. Dat is in het kort de visie van Renewi op de circulaire economie.

Tekst ARN Redactie

Renewi is de nieuwe naam die Shanks en Van Gansewinkel na hun fusie in 2017 hebben aangenomen. Het internationale recyclingbedrijf stelt dat de EU voor een land als Nederland eigenlijk te weinig ambitieus is als het gaat om een Europese Circulaire Economie. Daarom is het een goede ontwikkeling dat de Nederlandse overheid in het Rijksbrede programma Circulaire Economie en het Grondstoffenakkoord eigen ambitieuze doelstellingen heeft geformuleerd.

EU-doelstellingen overtroffen

Nederlands grootste afvalverwerker zet al ruim 65 procent van al het ingezamelde afval om in nieuwe grondstoffen. Daarmee overtreft Renewi de doelstelling die de Europese Commissie heeft uitgesproken voor 2030. Het management van de onderneming mist de urgentie in de grondstoffenvisie van de EU. De toenemende schaarste van grondstoffen vraagt volgens Renewi om versnelling.

Nationaal grondstoffenakkoord

Als het aan de Nederlandse overheid ligt, dan draait onze nationale economie vanaf 2050 volledig op herbruikbare grondstoffen. Daarbij zou het gebruik van grondstoffen als olie, gas en metalen al in 2030 de helft lager moeten liggen dan nu het geval is. Om dat te bereiken, heeft de regering in januari 2017 het Nationaal Grondstoffenakkoord gesloten met 180 partijen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Aandacht voor totale keten

Bij Renewi vindt men dat de Nederlandse overheid met regelgeving goed werk doet als het gaat om recycling. Maar de onderneming vraagt aandacht voor de hele keten. Wat volgens de experts van het recyclingbedrijf vooral ontbreekt, is de stap om gerecyclede grondstoffen op hetzelfde kwaliteitsniveau te hergebruiken. Daarvoor zal de recyclingsector meer moeten samenwerken, ook met andere marktpartijen.

“Het besef moet ontstaan dat producten een tijdelijke verzamelplek zijn van grondstoffen.”

Afvalverwerkers en fabrikanten kunnen samen nadenken over verpakkingen, maar bijvoorbeeld ook over het productieproces en het product zelf. Het besef moet ontstaan dat producten een tijdelijke verzamelplek zijn van grondstoffen. Als je van een product precies weet welke grondstoffen erin zitten, kun je ook de waarde ervan bepalen en weet je hoeveel energie en moeite het mag kosten om de grondstoffen eruit te halen. De markt heeft nog tijd nodig om deze omslag te maken.

Kwestie van gedrag

Jaarlijks zamelt Renewi in Nederland het huisafval van twee miljoen huishoudens in. De betreffende gemeentes blijven daarbij eigenaar van de afvalstromen. Heel anders is het bij de zakelijke klanten waarvoor Renewi de inzameling en het scheiden van afval inricht. De recycling is dan de verantwoordelijkheid van de inzamelaar, waardoor er een gemeenschappelijk belang is om afval zo goed mogelijk te scheiden. Met het Afvalprestatieprofiel maakt Renewi voor bedrijven inzichtelijk wat het oplevert aan grondstoffen en CO2-besparing. Recyclen is goedkoper dan verbranden of storten, maar kost wat meer moeite. Het is vooral een kwestie van gedrag.

Van autoruit naar tapijt

Bij Renewi heeft men ook een duidelijke mening over het demonteren en recyclen van auto’s. Er is enthousiasme over de inzet van ARN en over het overheidsbeleid. Een auto is op naam geregistreerd waardoor hij, in tegenstelling tot kleine huishoudelijke apparaten, niet zomaar verdwijnt tussen het huisvuil. Bij Renewi zou men wel graag zien dat alle autoruiten weer gedemonteerd worden. Het recyclingbedrijf kan glaskorrels verwerken tot isolatiemateriaal en heeft zelfs een nuttige toepassing voor de PVB-folie tussen het glas, dat geschikt is als grondstof voor de tapijtindustrie.

Bedrijven als Renewi zijn van betekenis in het streven om de kwaliteit van herbruikbare grondstoffen steeds verder op te voeren. Ook de autorecycling profiteert daarvan.

Deel dit bericht op je kanalen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Toestemming