deze pagina als basis gebruiken

Een auto aan het eind van zijn leven wordt in Nederland via een verantwoorde en hoogwaardige autorecyclingketen gedemonteerd en verwerkt. Het autodemontagebedrijf is de eerste schakel in de autorecyclingketen. Van alle afgedankte auto’s wordt in Nederland 83,7% ingeleverd bij een autodemontagebedrijf dat is aangesloten bij ARN.

Het restmateriaal van alle Nederlandse autowrakken komt uiteindelijk terecht bij de ‘Post-Shredder Technology’ fabriek van ARN Recycling in Tiel. ARN overziet op deze wijze de volledige autorecyclingketen.

Duurzame autodemontage

Van aftapinstallaties voor vloeistoffen tot speciale boxen om batterijen te vervoeren: dankzij de recyclingbijdrage is het mogelijk zulke zaken samen te regelen. ARN faciliteert dat proces en komt met praktische oplossingen. Voor de aangesloten autodemontagebedrijven heeft ARN droogleginstallaties laten ontwikkelen. Daardoor gaat van de vloeistoffen in een oude auto, zoals olie of remvloeistof, niets meer verloren. ARN neemt de kosten voor service en onderhoud van de droogleginstallaties voor zijn rekening.

In de toekomst zijn innovaties te verwachten, zoals bij de demontage van elektrische auto’s. Hiervoor organiseert ARN trainingen voor een veilige demontage van aandrijfbatterijen uit elektrische auto’s.

Sustainable Development Goals

 

Voor het tweede jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’. De hiernaast afgebeelde, gekleurde SDG’s zijn specifiek van toepassing op de inhoud van deze pagina.

Betrouwbare registratie

Om overzicht te houden worden de verwijderde afvalstoffen van een oude auto geregistreerd. ARN zorgt dat het ICT-systeem daarvoor goed draait. Zo is duidelijk welke auto’s gedemonteerd zijn en waar LPG-tanks, banden en vloeistoffen naar toe gaan. ARN maakt collectieve afspraken met vervoerders voor het transport tussen de ketenpartners en regelt de materiaalstromen tussen ADB’s en verwerkers en tussen de PST-fabriek en verwerkers.

Overheid draagt bij

Ook de registratie van de RDW, gedurende de periode dat auto’s in gebruik zijn, is in Nederland goed geregeld. We hebben een in Europa hoog aangeschreven, gesloten autoregistratiesysteem. Kort gezegd werkt het op basis van houderschap, met een houderschapsverplichting: de eigenaar van de auto betaalt belasting. Gaat de auto in andere handen over, of een nieuwe levensfase in, dan houdt de RDW in het gesloten systeem goed zicht op de auto. Mede dankzij het gesloten autoregistratiesysteem wordt in Nederland het leeuwendeel van de autowrakken verantwoord en hoogwaardig door ketenpartners van ARN gerecycled.

logo erkend duurzaam, arn

Een betrouwbare en milieuvriendelijke autorecyclingketen

De autorecyclingketen heeft de afgelopen jaren enorme stappen gezet om een bijdrage te leveren aan een schoner milieu. De cijfers spreken voor zich: sinds de oprichting in 1995 zijn via ARN (Auto Recycling Nederland) ruim 5 miljoen auto’s gerecycled.

Hiermee is inmiddels 4,5 miljard kilogram aan afval, afkomstig van autowrakken, niet ten laste van het milieu gekomen maar nuttig hergebruikt. En de teller loopt stevig door, want dit zijn cijfers van 2018. Samen met partnerorganisaties uit de autorecyclingketen zorgt ARN ervoor dat meer dan 95% van het gewicht van afgedankte auto’s een zinvolle en duurzame bestemming krijgt.

ARN staat ervoor in dat de demontage en recycling op deskundige en milieuvriendelijke wijze gebeurt. Samen met vooraanstaande demontagebedrijven en met de branchevereniging voor voertuigdemontage Stiba is in 2018 gestart met het keurmerk Erkend Duurzaam voor autodemontagebedrijven.

Met het ‘Erkend Duurzaam’ certificaat toont het autodemontagebedrijf aan dat de bedrijfsvoering aan de hoogste standaarden voldoet. Daarbij wordt gekeken naar diverse duurzame aspecten zoals personeelsbeleid, veiligheid, milieubescherming en de inzet van duurzame productiemiddelen. De eerste bedrijven zijn inmiddels gecertificeerd als 'Erkend Duurzaam'. Daarmee voldoen zij volledig aan de internationale norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ISO 26000.