Recyclingbijdrage in 2019: weer € 2,50 minder dankzij efficiency

Ook in 2019 is ARN erin geslaagd de efficiency in de recyclingketen verder te verbeteren. Mede daardoor kon de officieel vastgestelde recyclingbijdrage voor elke verwerkte auto ook dit jaar weer omlaag. Ging de bijdrage in 2018 van € 42,50 naar € 40,00, in 2019 kon er – mede dankzij de inspanningen van iedereen in de keten – opnieuw € 2,50 van af.

De recyclingbijdrage is het bedrag dat voor elke nieuwe auto die in Nederland op de weg komt wordt afgedragen. De bijdrage wordt elk jaar vastgesteld door de Stichting Auto & Recycling, waarin RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en Stiba zitting hebben.

ARN geeft namens de autobranche uitvoering aan de producentenverantwoordelijkheid op het gebied van recycling. De recyclingbijdrage maakt het mogelijk om aan de wettelijke verplichting van minimaal 95 procent autorecycling inclusief energieterugwinning te voldoen. ARN werkt hiertoe samen met circa 300 ketenpartners: autodemontagebedrijven, shredderbedrijven, inzamelbedrijven en recyclingbedrijven.

Sustainable Development Goals

 

Voor het derde jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’. De hiernaast afgebeelde, gekleurde SDG’s zijn specifiek van toepassing op de inhoud van deze pagina.

Avv in de maak: ook geïmporteerde gebruikte auto’s gaan meetellen

Om autorecycling betaalbaar te houden, is het belangrijk dat voor elke auto die op de weg komt, een bijdrage in de ‘pot’ gaat. ARN is in 2019 actief geweest om te zorgen dat die bijdrage wordt afgedragen, ook voor geïmporteerde gebruikte auto’s.

In een voorstel voor een zogeheten Algemeen verbindend verklaring (Avv) is vastgelegd dat de recyclingbijdrage ook moet worden afgedragen voor gebruikte auto’s die via het ‘grijze’ circuit – dus buiten officiële importeurskanalen om – worden geïmporteerd en op de weg worden gezet. Een voorbeeld hiervan zijn de populaire ‘youngtimers’ die in groten getale door liefhebbers worden geïmporteerd en op kenteken gezet.

Dat is niet alleen belangrijk voor het gevoel dat de kosten van autorecycling eerlijk worden gedeeld, waarmee het draagvlak voor de recyclingbijdrage toeneemt. Ook vertegenwoordigt de grijze import met circa 200.000 auto’s per jaar een serieuze potentiële bijdrage aan het recyclingbudget. Deze auto’s worden uiteindelijk ook in Nederland duurzaam gerecycled waardoor het logisch is dat ook voor deze auto’s een bescheiden recyclingbijdrage wordt betaald. Omdat het totaal aantal voertuigen waarover een recyclingbijdrage wordt betaald groter wordt, ligt het voor de hand dat het bedrag van de recyclingbijdrage in Nederland hierdoor in de komende jaren verder omlaag kan.

portretten medewerkers arn

Martijn Boelhouwer (ARN):
“Beter en eerlijker geregeld”

“Waarom wordt voor de ene geïmporteerde auto een recyclingbijdrage afgedragen en voor de andere niet? Dat voelt niet helemaal eerlijk, alsof je opdraait voor de kosten van een ander.” Zo omschrijft Martijn Boelhouwer, woordvoerder van ARN en trekker van het publiciteitstraject rond de Avv, de situatie die tot nu toe gold.

Boelhouwer is content dat er door de invoering van de Avv zogezegd een ‘level playing field’ ontstaat, “dus dat het nu gelijkgetrokken wordt voor elke importauto, ook als deze is ingevoerd door een particulier of een handelaar. Dat werd tijd, het wordt beter en eerlijker geregeld.”

De insteek van de Avv is dat de recyclingbijdrage wordt geheven over alle auto’s die voor het eerst een Nederlands kenteken krijgen, en niet alleen over auto’s die via een importeur voor het eerst een Nederlands kenteken krijgen. “Kortom: zo worden straks alle geïmporteerde auto’s duurzaam gerecycled en er wordt ook netjes voor betaald. Een prettige gedachte. En: fair!”