Key data ARN

De ARN ketenpartners wisten in 2019 hetzelfde indrukwekkende percentage van 98,4% nuttige toepassing te behalen als in het voorgaande jaar, maar wel met een 6% lagere CO2-footprint. Opvallend in de cijfers is ook de forse toename van het aantal gerecyclede hybride en elektrische auto's.