Financieel verslag

Bij ARN streven we naar verantwoorde en hoogwaardige recycling van auto’s vanuit sterke partnerschappen. Vanuit het fonds recyclingbijdrage worden de recyclingactiviteiten voor auto’s en daarmee de activiteiten van ARN gefinancierd. Vanuit het fonds beheerbijdrage batterijen financieren wij onze activiteiten voor de batterijrecycling. ARN voert als uitvoeringsorganisatie de regie in de recyclingketen van de autodemontagebedrijven tot en met de PST-fabriek.

Opdracht

De opdracht van ARN is om zo effectief en efficiënt mogelijk een 95%-recyclingprestatie te bereiken en op die manier de continuïteit van autorecycling te waarborgen. Om onze wettelijke taak voor de milieuverantwoorde recycling van afgedankte auto’s te kunnen uitvoeren, betaalt de koper van een nieuwe personen- of bestelwagen een recyclingbijdrage. Een betere recyclingprestatie betekent voor ARN een verantwoorde keuze maken tussen economie (kosten), ecologie (CO2-footprint) en recyclingpercentage. Dat leidt uiteindelijk tot een optimale duurzaamheidprestatie.

In de gecombineerde balans en in de gecombineerde winst-en-verliesrekening zijn de cijfers opgenomen van Stichting Auto & Recycling, ARN Holding B.V., ARN Auto Recycling B.V. en ARN Recycling B.V. Deze cijfers zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening van ARN Holding B.V. en de jaarrekening van Stichting Auto & Recycling.

De geconsolideerde jaarrekening van ARN Holding B.V. is opgesteld op basis van BW 2 Titel 9. De jaarrekening van de Stichting Auto & Recycling is opgesteld op basis van eigen grondslagen. De belangrijkste verschillen met BW 2 Titel 9 zijn de vorming van het fonds recyclingbijdrage, vorming van het fonds beheer batterijen en het niet consolideren van haar groepsmaatschappijen in de jaarrekening van Stichting Auto & Recycling.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 10 maart 2020 is ARN Recycling B.V. verkocht aan een grote Nederlandse shredder. Hiermee heeft ARN Holding B.V. een significante stap gezet in het zich terug trekken uit de operationele keten, daar waar zij bijna 10 jaar actief in is geweest. Er zijn afspraken gemaakt met de shredder om de regisseursrol te kunnen blijven vervullen en dat ook andere partijen gebruik kunnen maken van de PST fabriek.