euromunten, arn

5,9%
verlaging van de recyclingbijdrage

ARN weet jaar in jaar uit de efficiency in de recyclingketen verder te verbeteren en daardoor de kosten te verlagen. Door de inspanningen van iedereen in de keten kon de recyclingbijdrage voor elke verwerkte auto in 2018 verder worden teruggeschroefd.

ARN is de organisatie die in Nederland namens de autobranche uitvoering geeft aan de producentenverantwoordelijkheid op het gebied van recycling. Dat financiert de organisatie met een deel van de recyclingbijdrage op auto’s. Deze inkomsten maken het mogelijk om aan de wettelijke verplichting van minimaal 95 procent autorecycling inclusief energieterugwinning te voldoen. ARN werkt hiertoe samen met circa 300 bedrijven: autodemontagebedrijven, shredderbedrijven, inzamelbedrijven en recyclingbedrijven.

Bijdrage omlaag

Dat de bijdrage voor 2018 van € 42,50 naar € 40,00 omlaag kon, komt volgens ARN door efficiëntiemaatregelen in de eigen organisatie en in de autorecyclingketen én door marktontwikkelingen. In 2019 daalt de bijdrage verder, naar € 37,50. Auto’s gaan gemiddeld langer mee (inmiddels meer dan achttien jaar) en marktontwikkelingen maken een verlaging mogelijk. Overigens gaan ook de beheerbijdragen voor Li-ion accu’s voor hybride en vol-elektrische auto’s omlaag.

Sustainable Development Goals

 

Voor het tweede jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’. De hiernaast afgebeelde, gekleurde SDG’s zijn specifiek van toepassing op de inhoud van deze pagina.

Hoe wordt de recyclingbijdrage besteed?

Een deel van de recyclingbijdrage gaat rechtstreeks naar de autodemontagebedrijven. Deze kregen in 2018 een vergoeding van € 15 per wrak en in 2017 € 20. Voor 2019 is de vergoeding verder aangepast, naar € 10. Daarnaast gaat een deel van de vergoeding naar de ‘Post Shredder Technology’ fabriek, waar de laatste restanten van afgedankte auto’s tot hernieuwde grondstoffen worden opgewerkt om de doelstelling van 95 procent autorecycling te kunnen halen.

Van het bedrag dat overblijft per auto, vergoedt ARN de inzamelings- en verwerkingskosten en de kosten voor het behalen van het KZD-certificaat, het kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche. Ook de kosten voor service, onderhoud en afschrijving van de droogleginstallaties en brandstofkluizen neemt ARN voor haar rekening.

Daarnaast gebruikt ARN een deel van de recyclingbijdrage om de autorecycling in Nederland in goede banen te leiden, door samenwerking te initiëren en vernieuwing aan te jagen en door de partners in de gehele keten op allerlei manieren bij te staan.

Trainingen voor medewerkers in de sector

Zo staat bijvoorbeeld kennisdeling hoog op de prioriteitenlijst bij ARN in Breukelen. ARN geeft onder meer trainingen over demontage van elektrische auto’s. De accountmanager van de shredderbedrijven bij ARN heeft een training gegeven over veiligheid omtrent de omgang met elektrische voertuigen. Veiligheid is net zo belangrijk bij de verwerking van LPG-tanks; reden waarom ARN een voorlichtingsvideo realiseerde.

Belangrijke troef: accountmanagers

Een belangrijke troef in de samenwerking met de keten vormen de accountmanagers. ARN heeft in de loop van de jaren steeds meer tijd en aandacht gestoken in persoonlijk contact met de ondernemers in de sector, onder meer om samen de strijd aan te gaan met malafide praktijken en lekstromen.

Eenzelfde ondersteuningsgerichte en ontzorgende aanpak kiest ARN voor de shredderbedrijven en voor de PST-fabriek in Tiel, een faciliteit die op initiatief van ARN is ontwikkeld en die een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van de recyclingketen.

Toegevoegde waarde voor importeurs

Zo probeert ARN jaar in jaar uit zijn toegevoegde waarde te demonstreren voor de keten, het proces én het gedachtegoed van recycling en circulariteit. ARN voegt blijvend waarde toe voor de auto-importeurs, voor wie geen gedwongen winkelnering geldt en die hun eigen oplossing voor de toekomstige recycling van ‘hun’ auto’s kunnen kiezen.

Voor verreweg de meeste importeurs is die meerwaarde evident. Zoals Wijnand de Geus van de RAI Vereniging (een van ARN’s aandeelhouders) het verwoordt: “We hebben met ARN in Nederland een goede collectieve oplossing, beter dan de individuele fabrikant het zelf kan. Daarbij doen we in Nederland meer dan in andere landen gebeurt.”

logo arn

En de batterijen dan?

Het groeiende aantal elektrische en hybride auto’s op de Nederlandse wegen stelt de autorecyclingbranche voor een uitdaging. Immers, op termijn moeten grote aantallen aandrijfbatterijen op een duurzame manier worden gerecycled. Kunnen de kosten hiervoor omlaag?

Ja, dat is mogelijk. Volgens ARN kunnen de kosten van verwerking dalen door schaalvergroting, technologische ontwikkelingen en door second-use toepassingen van Li-ion accu’s. Dat betekent dat ook de beheerbijdragen voor Li-ion accu’s voor hybride en vol-elektrische auto’s gemiddeld met circa 10 procent kunnen dalen.

Wat zijn de beheerbijdragen voor accu’s en batterijen?

De beheerbijdrage voor loodzuur en NiMH (start-)accu’s en -batterijen is in 2019 ongewijzigd ten opzichte van 2018: € 0,05 (excl. btw). De bijdragen voor Li-ion (start-)accu’s zijn in 2019 (incl. btw):

  • € 8 per accu bij een accugewicht ≤5 kg
  • € 20 per accu bij een accugewicht >5 kg en ≤25 kg
  • € 60 per accu bij een accugewicht >25 kg en ≤100 kg
  • € 120 per accu bij een accugewicht >100 kg en ≤350 kg
  • € 145 per accu bij een accugewicht >350 kg en ≤600 kg
  • € 175 per accu bij een accugewicht >600 kg en ≤900 kg